Opdragelse

Der er vel cirka lige så mange forskellige måder at være forældre på, som der er forældre i verden, men der er selvfølgelig grupper med fællestræk og ligheder. Hvad der er den bedste måde at være forældre på er vist ikke muligt at finde et fælles svar på for alle. Det er der flere grunde […]

Socialisering

Venner Som der også kan ses hos andre hjemmebloggere, bliver der ofte spurgt til “det sociale” når folk hører børnene er hjemme. Der er flere aspekter af det svar, og hvilke antagelser man hver især har om børn og deres socialisering kan være svære at afklare og derfor gøre samtalen svær. Jeg tror det er […]

Tag Ansvar

Jeg tror de fleste er enige med mig i, at forældre har et stort ansvar. Hvordan man skal leve op til ansvaret føler jeg at der er mere uenighed omkring. Nogle mener ansvar betyder at bestemme, andre mener ansvar betyder at servicere og andre igen mener noget helt tredje, fjerde og femte… At tage ansvar […]